Ingrijpende bezuiniging ouderenzorg levert geen cent op

Door Eugeen Hoekstra

Het zal toch niet waar zijn dat de bezuinigingen op de ouderenzorg geen cent hebben  opgeleverd terwijl hiervoor aan duizenden kwetsbare ouderen op stel en sprong de wacht werd aangezegd: zij moeten het voortaan zonder de huishoudelijke hulp doen en zonder goede zorg van de wijkverpleegkundige. Er moest 2 miljard euro uit de ouderenzorg worden weggehaald om de Staatskas aan geld te helpen want de bodem was in zicht werd er verteld vanuit Den Haag. Platform Investico heeft de zaken op een rijtje gezet en komt tot de verbijsterende conclusie dat er van de hele bezuiniging niks over is. Mensen de stuipen op het lijf gejaagd en dan achteraf zeggen het had niet gehoeven.

Wat is de oorzaak? Onze bestuurders gedragen zich als managers die zich ophouden in de papieren wereld en denken dat die wereld echt is. Maar er is een wereld van verschil tussen de papieren wereld en de werkelijke wereld. De werkelijke wereld toont de moeder van staatssecretaris Van Rijn bij wie de urine langs haar enkels loopt en van Ben Oude Nijhuis die vertelde over het tekortschietend toezicht op de verpleegafdeling waar zijn vrouw lag.

Het zijn deze verhalen geweest die de papieren werkelijkheid hebben doorgeprikt. Even later deden Hugo Borst en Carin Gaemers dit dunnetjes over. De politici reageerden onthutst en getergd en ontmaskerden de papierenwereld van de Staatssecretaris. Onder druk van de Tweede Kamer draaide het kabinet al een half miljard aan besparingen terug in de afgelopen jaren. Zowel de verpleeghuizen als de wijkverpleging en huishoudelijke hulp kregen er honderden miljoenen bij. Alleen al om de zorg in verpleeghuizen op orde te krijgen, zal het kabinet de komende jaren 2,1 miljard extra investeren.

 

Daarnaast geven zorgverzekeraars meer uit aan ouderenzorg dan je op grond van de toename van het aantal senioren mag verwachten, meldt Investico. Hoe komt dit? Doordat veel meer 65-plussers het thuis niet redden. Ze melden zich na een val of in verwarde toestand op de eerste hulp van het ziekenhuis. Alleen al in 2015 groeide dat aantal met 20 procent, blijkt uit eerder onderzoek van bureau Fluent. En de kortdurende opvang voor ouderen die om medische redenen niet thuis kunnen wonen – bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname – nam in datzelfde jaar met 87 procent toe.

 

,,We zijn volgend jaar terug bij af”, concludeert zorgeconoom Guus Schrijvers. De fikse bezuiniging die het kabinet in 2012 aankondigde, is volgens Schrijvers een ‘noodingreep, ingegeven door de economische crisis’. ,,Toen bleek dat de crisis meeviel, kwamen er weer allerlei bedragen bij om de bezuiniging te verzachten. Maar we hebben de ouderenzorg grotendeels afgebroken.”

 

Geef een reactie