Senioren pas uw woning aan voordat het te laat is !!

Door Eugeen Hoekstra

Veel mensen zijn bang voor lichamelijke aftakeling en weigeren eventuele toekomstige beperkingen onder ogen te zien. Vaak ‘vergroeit’  iemand met de bestaande situatie in de woning en is zich daarom onvoldoende van bewust van het nut en noodzaak van woningaanpassingen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde cijfers over het aantal jaren dat de gemiddelde mens met ernstige lichamelijke beperkingen zal moeten leven. Vrouwen, met een levensverwachting van 85 jaar, zullen gemiddeld 13 jaar van hun leven moeten omgaan met zware lichamelijke beperkingen. Voor mannen is het aantal jaren met zware lichamelijke beperkingen gemiddeld 8 jaar vanwege hun kortere levensverwachting.
Onder zware lichamelijke beperkingen verstaat het CBS slecht horen of zien, beperkt zijn in dragen of bukken, of niet zonder rusten een afstand van 400 meter kunnen lopen.
Onderzoek heeft de maatschappelijke waarde van woningaanpassingen ruimschoots bewezen. In het Effectanalyse Woonservicegebieden toonde professor George de Kam aan dat door en goede, aangepaste woning de vraag huishoudelijke hulp met gemiddeld een halfuur per week per huishouden afneemt.


Consumenten en Veiligheid stelt in een onderzoek dat woningaanpassingen het aantal valpartijen in en om huis met 30 tot 40 procent terugbrengen.
Uit een Belgisch prospectief cohortonderzoek onder ruim 730.000 ouderen blijkt dat van de ouderen (≥ 50 jaar) die jaarlijks hun heup breken − dat zijn er in Nederland circa 15.000 − 15 tot 20% sterft binnen een jaar aan de gevolgen van de breuk. Maar ook degenen die na de heupbreuk het ziekenhuis verlaten, moeten over het algemeen de levensverwachting naar beneden bijstellen. Zelfs 10 jaar na een heupbreuk ligt de levensverwachting nog aanzienlijk lager dan bij leeftijdsgenoten die niets braken.
Een trap veilig maken of trapgebruik verminderen door een tweede toilet op de slaapverdieping te plaatsen, leidt tot een besparing van 13 tot 17 miljoen euro per jaar aan directe medische kosten.
Als in seniorenwoningen alle preventieve maatregelen worden genomen, kan dat volgens Consument en Veiligheid een jaarlijkse besparing van 45 à 60 miljoen euro aan direct medische kosten opleveren.
Woningaanpassingen zijn daarmee niet alleen aantrekkelijk voor de senioren zelf, vanwege het comfort en voorkomen van vallen, maar ook voor hun zorgverzekeraar en de gemeente om in de toekomst te voorkomen.
De boodschap is duidelijk: ouderen neem bijtijds maatregelen – ze zijn van levensbelang.

 

Geef een reactie