Bestuur ABOS

Het bestuur wil ze graag aan u voorstellen: de bestuursleden zijn van links naar rechts: Ruud Bakker, penningmeester, Bas Schaap, algemeen bestuurslid, Bas Schaap (secretaris), Leo Wilms (ledenadministrateur), Gjalt Bloembergen (vicevoorzitter), Eugeen Hoekstra (voorzitter), Marianne de Groot (algemeen bestuurslid) en Rina Witsmeer (notulist).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.