SBO-S

Goed idee
In 1991 was het een goed idee dat de drie ouderenbonden in Schagen besloten de handen ineen te slaan. De doelstellingen bleken op vele terreinen hetzelfde.
De verschillende overtuigingen vormden geen enkel beletsel om voor het belangrijkste doel samen te werken, namelijk belangenbehartiging van en voor onze leden en overige senioren.

Blik op de toekomst
Wij hopen allemaal oud te mogen worden. Wij weten echter ook allemaal dat er bij het ouder worden zich problemen kunnen aandienen op sociaal, financieel en medisch gebied. Door samenwerking van de in de stad Schagen gevestigde drie ouderenbonden willen wij hieraan werken.
Ontspanning en allerlei andere activiteiten worden het hele jaar door georganiseerd in ons activiteitencentrum “Onder de Acacia’s”.

Nog geen lid
In onze stad hebben wij 760 leden. Maar dat kunnen er altijd meer worden. Daarom wijzen wij door middel van deze folder op de mogelijkheid u bij een van de bonden aan te sluiten.

 

  • SBOS staat voor Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen. Eind 2014 is de SBOS een stichting geworden, waarin de Schager Afdelingen van ABOS, KBO en PCOB vertegenwoordigd zijn.
  • Via het “Maandbericht” wordt ieder lid thuis op de hoogte gesteld van recente en toekomstige activiteiten. De SBOS heeft het activiteitencentrum “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400.
  • Ontspannings- en bewegingsactiviteiten worden soms georganiseerd in samenwerking met derden.
  • In “Onder de Acacia’s” vinden veel bijeenkomsten van andere organisaties plaats en er is dagelijks een inloopochtend voor de buurt. De SBOS organiseert elk jaar een vakantieweek en dagtrips.
  • SBOS werkt samen met Stichting Wonen Plus Welzijn bij voorlichtings- en educatieve zomeractiviteiten.
  • Als lid van een aangesloten bond kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte.
  • Als lid is de herkeuring voor uw rijbewijs goedkoper.
  • Wat plaatselijke belangenbehartiging betreft werken onze bonden samen met andere ouderenbonden in de gemeente Schagen (via de LSBO-S).

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.