Over PCOB

L. van den Donker
Kwikstaarthof 1,  1742 AR Schagen
telefoon 785060
e-mail lvddonker@hotmail.com


Met haar 88.000 leden is de Protestantse Christelijke Ouderen Bond een vrij kleine bond maar de activiteiten zijn er niet minder om.

Vanuit het protestants-christelijke oogpunt stelt zij zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere medemens in meest uitgebreide zin te behartigen.

De PCOB maakt zich sterk voor een belangrijke en centrale positie van 50-plussers in de samenleving.

Wij informeren onze leden over allerlei zaken via ons maandblad “Perspectief” dat 10 keer per jaar verschijnt.

Meer weten of lid worde? Het secretariaat in Schagen is:

 

Afdeling Schagen

De Afdeling Schagen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Schagen in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Schagen organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Reacties zijn gesloten.