WEEKBERICHT 26 oktober 2020 ABOS

Oktober loopt op zijn laatste benen, maar dat doen het corona-virus bepaald niet. Het aantal besmettingen stijgt nog steeds. Vooral in Amsterdam en omgeving. Maar ook in onze regio neemt het aantal toe. In de week van 14 oktober tot 23 oktober is het aantal besmettingen in de gemeente Schagen gestegen van 272 naar 401 (+129). Toch staat het aantal ziekenhuisopnamen nog steeds op nul. Ook is er na de zomer tot op heden niemand overleden aan de gevolgen van het virus. Gelukkig maar.

 

Activiteiten

VRIJDAG  13 november: Bingo. Aanvang 14.00 uur (gaat niet door)

MAANDAG 16 november: Klassieke muziek voor de liefhebbers. Aanvang 13.45 uur.

VRIJDAG 27 november: Bingo. Aanvang 14.00 uur (gaat niet door)

 

Bingo

Bingo is gestopt. Het aantal mensen dat kwam opdagen bestond uit één persoon. Dit in combinatie met de coronadreiging is er voldoende reden om te besluiten om er voorlopig mee op te houden. Klaverjassen is eerder gestopt.

Maandbericht                                                                                                                                             Het nieuwe maandbericht is in aantocht. U kunt hem al lezen: zie de bijlage. Service van de bovenste plank. Het gedicht moet u bekend voorkomen. Lees ook het artikel over de komende klassieke muziekmiddag. De activiteitenagenda is erg beperkt door corona. Heel spijtig natuurlijk.

Nieuwsbrief                                                                                                                                                In  de eerste week van november vindt de plenaire behandeling van de VWS-begroting plaats. De Koepel Gepensioneerden betreurt het dat in de VWS-begroting weinig aandacht is voor zorg en ondersteuning van ouderen in de thuissituatie. Tegenwoordig wordt meer en meer gesproken over behandelbeperkingen waarover arts en patiënt afspraken kunnen maken. Lees de bijlage: medische behandelbeperkingen.

Pensioenkorting                                                                                                                                          Bij veel pensioenfondsen was de financiële situatie eind 2019 zo beroerd, dat het erop leek dat ze in 2020 de pensioenen opnieuw moesten verlagen, ook al waren de beleggingsresultaten allang weer goed. Doordat minister Koolmees op het nippertje de regels versoepelde, hoefde dat niet. Inmiddels is de situatie er niet beter op geworden. Door de coronacrisis vallen de beleggingsresultaten van pensioenfondsen enorm tegen en zijn de vooruitzichten nog slechter. De kans dat de pensioenfondsen in 2021 wel kunnen indexeren en de pensioenen omhoog gaan, is daardoor miniem geworden. Het grootste financiële probleem voor de fondsen is de lage rente.

Rookmelders                                                                                                                                              Vanaf juli 2022 wordt elke woning in Nederland verplicht om op elke verdieping ten minste één rookmelder te plaatsen. Momenteel geldt de rookmelderplicht alleen nog voor de nieuwbouw, maar vanaf juli 2022 moet op elke verdieping in een woning een rookmelder plaatsen. Minister Raymond Knop van Binnenlandse Zaken heeft de rookmelderplicht uitgebreid naar elke woning in plaats van alleen nieuwbouwwoningen, zoals in 2003 beslist werd. Uit een onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) blijkt dat een verplichting van een rookmelder 13 levens gaat redden bij woningbranden. Ook bleek uit het onderzoek dat er gemiddeld 31 mensen stierven jaarlijks in een tijdsperiode tussen 2008 en 2017.

Koffiepunten

Onze ledenadministrateur Leo Wilms is vaste klant bij zorgboerderij Morrebok in het rustige Moerbeek. Hij vermaakt zich prima daar. Eigenlijk kan hij er zijn geluk niet op. Hij doet een oproep: ‘spaar koffiepunten van Douwe Egberts en breng ze bij mij.’ Koffiepunten zijn waardepunten. De zorgboerderij kan ze goed gebruiken. Leo woont aan Dorpen 57, 1741 ED. Schagen. Tel. 0224-751111. Misschien wilt hij ze wel bij u ophalen met zijn scootmobiel.

 

Taalfouten

Welke minister-president nam het op voor de hardwerkende ‘undertakers’ in ons land? Was het Lubbers of den Uijl die met dit woord een ongemakkelijke sfeer opriep in een zaal vol met Engelsen. Ze stootten elkaar aan omdat ze het vreemd vonden dat de minister-president van Nederland de loftrompet stak over de begrafenisondernemers. Daar zaten de belangstellenden niet voor. Pas later werd duidelijk dat de minister-president met ‘undertakers’ ondernemers bedoelde. Het was Den Uijl die deze blunder maakte: ‘‘We are a nation of undertakers’.  Taalblunders komen meer voor. Dries van Agt, minister-president van 1977-1982, schijnt gezegd te hebben: ‘I can stand my little man.’ (vertaald: ‘Ik weet hoe ik met “mijn kleine mannetje” moet omgaan…’). President Kennedy vroeg aan minister van Buitenlandse Zaken Luns wat zijn hobby’s zijn. Luns antwoordde: ‘I fok horses’ (in plaats van ‘I breed horses’).

 

Ik wens u een fijne week toe en houd uw hoofd erbij.

 

Hartelijke groet,

Eugeen Hoekstra

Uw voorzitter

 

 

 

Wordt automatisch verwijderd op Wednesday January 27th, 2021

Geef een reactie