NIEUWS

Klassieke Muziekluistermiddag  Onder voorbehoud corona

 

Op maandag 15 maart  willen we het proberen mits de regels van het RIVM het toelaten, zegt Ad Hasselton. Zou het lukken? Houdt dit zelf in de gaten, of bij twijfel bel dan zelf Ad Hasselton op 0224 -227412.  Hij hoopt dat deze middag, die om kwart voor twee begint, gewoon mag doorgaan. Graag tot ziens in goede gezondheid en weet dat u van harte welkom bent!

 

 

Filmmiddag  Onder voorbehoud corona

ABOS organiseert op woensdag 17 maart, aanvang: 14.00 uur, een filmmiddag in ons activiteitencentrum aan het Acaciaplein. Het is een proef, bij succes komen er meer. De film is een reisverslag van een bezoek van Ineke Kniese (de nieuwe penningmeester van de SBOS) en haar man aan Oeganda met mooie beelden van zeldzame Berggorilla’s en van een botanische tuin gelegen aan het Victoriameer. Natuurlijk zijn ook leden van KBO en PCOB van harte welkom. Aanmelden is verplicht bij Eugeen Hoekstra, telefoon 0224-216842 (inspreken op voicemail mag ook) of via email eugeenhoekstra@ziggo.nl

 

 

Nieuws van de GGD

De GGD NHN heeft een nieuwe vaccinatie-update gepubliceerd. U kunt hem lezen. Ik heb de update bij deze mail gedaan: zie de bijlage. U leest dan dat het maken van afspraken voor vaccinatie met veel hobbels gepaard gaat. Soms moeten mensen naar Koog aan de Zaan om een prik te halen. Frustrerend noemt de GGD NHN dit. De testlocatie Middenmeer is afgelopen week geopend. Vanaf 1 maart kunnen in Middenmeer ook afspraken worden gemaakt voor de oudere doelgroep die BioNTech/Pfizer toegediend krijgt. Vanaf dat moment kunnen daar dus ook ouderen geholpen worden.

 

Vervoer naar priklocatie

Wie uitgenodigd is voor een inenting en zelf geen vervoer heeft, kan bellen met Graag Gedaan (WPW) via het telefoonnummer (0224) 296 366. Of met Taxi Noordwest via (06) 5391 1499. De reiskosten worden vergoed door de gemeente. Het is niet mogelijk om het vaccin via de eigen huisarts te halen. Dit heeft te maken met de koeling en logistiek. Over de nabije toekomst met andere vaccins is nog niets te zeggen. Het digitale netwerk van de GGD is zo lek als een mandje, leert het nieuws ons. Mijn advies: maak afspraken per telefoon.

 

Maandbericht

Het maandbericht van maart komt eraan. U kunt hem echter al lezen: zie de bijlage. U leest dan ook dat de samenwerking tussen de drie ouderenbonden (KBO,PCOB<ABOS) 30 jaar geleden is begonnen. In 1991 waren het de toenmalige voorzitters Andries Boone (KBO) en Gerrit de Vries (ANBO) die tot conclusie kwamen dat het behartigen van de belangen voor ouderen beter in goede samenwerking kon plaatsvinden dan ieder apart. En zo is ook het maandbericht aan de 30ste jaargang bezig.

 

Besmettingen

Het aantal besmettingen in de gemeente Schagen stijgt nog steeds. Op 12 februari stond de teller op 2.586 en op 19 februari op 2.677. Een toename met 91 geïnfecteerden. Ten opzichte van de week hiervoor een toename van 13.  Sinds 19 februari is het aantal ziekenhuisopnamen toegenomen van 35 naar 37. Het aantal overlijdens is gestegen van 38 naar 41. Een toename van 3 (Bron: gemeente Schagen.)

 

Mist u ook het onderling contact?
Het even bijpraten met de buurvrouw of buurman van verderop?  Sluit dan aan bij ActiefOnline van Wonen Plus Welzijn. ActiefOnline is voor iedereen die graag anderen ontmoet. 24 februari is er weer een ontmoeting ’online’ van 09:30 tot 11:00 uur.  U hebt een laptop of tablet nodig en het programma Skype. Wilt u zich aanmelden? Leuk! Dit kan via Wonen Plus Welzijn, telefonisch via 0224-273140 of per mail naar info@wonenpluswelzijn.nl   Als u zich aanmeldt, ontvangt u op de woensdag zelf via de mail een uitnodiging om deel te nemen. Heeft u geen beschikking over een laptop of tablet en/of geen beschikking over Skype en heeft u wel interesse? Daar valt wel een mouw aan te passen. Neemt u dan ook contact op.

 

Levenslooptegoed

Geen goed nieuws over levenslooptegoeden. Sinds 2013 is de opname van levenslooptegoed bestedingsvrij. Maar het overgangsrecht voor de levensloopregeling vervalt inmiddels per 1 november 2021. Kort en bondig betekent dit dat een nog resterend levenslooptegoed eind oktober 2021 vrijvalt. Dat tegoed is op dat moment belast. Dit kan voor belastingplichtigen nadelig uitpakken en kan leiden tot een hoger belastingtarief. Voor sommigen leidt het zelfs tot het vervallen van toeslagen. Een goed alternatief is het direct omzetten in een lijfrente. Ook daarmee is de directe heffing van de baan en kan het tegoed aangewend worden voor een oudedagsvoorziening. Voor de niet-wetenden onder ons: de levensloopregeling is een spaarregeling waarmee werknemers via hun werkgever fiscaal vriendelijk konden sparen.

Wordt automatisch verwijderd op Saturday May 22nd, 2021

Geef een reactie