NIEUWS VAN ABOS 31 MEI 2021

Bestuur

Het bestuur van ABOS heeft weer vergaderd. De eerste keer na de lockdown in december. Er waren geen absenten. Ik mocht de secretaris Bas Schaap bijzonder welkom heten die een nare periode heeft doorgemaakt door gezondheidsproblemen. Gelukkig knapt hij op en daar is het bestuur heel blij mee. Het bestuur hoopt na de zomer weer een uitstapje te kunnen organiseren voor de leden. Ook hoopt het bestuur in juni de filmmiddag te houden. Ik houd u op de hoogte.

 

Nieuwe leden

Het zou mooi zijn als we nieuwe leden kunnen begroeten. Het bestuur doet een beroep op u om nieuwe leden te werven voor ABOS. Niet zonder reden want het aantal leden is gedaald tot onder de 200. Het bestuur gaat aan de slag en we hopen u ook. Een lid dat een nieuw lid aanbrengt krijgt een Makadobon van € 5,00. Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer als cadeautje.

 

Nationale Balkon Beweegdag

Op zeven locaties doet Sportservice Schagen mee aan balkonbeweegdagen. ‘We kunnen niet overal tegelijk zijn,’ zegt Sportservice, ‘maar we willen wel heel veel mensen laten genieten van een kwartiertje bewegen op het balkon.’ Maandag 31 mei is de aftrap. Balkongym is laagdrempelig bewegen op muziek voor ouderen. Eenvoudige oefeningen die door bijna iedereen te volgen zijn. Zelfs met houvast van een stoel of de balustrade, een lage energie of lichamelijke beperkingen zijn er mogelijkheden om dat kwartiertje mee te doen.” Balkon bewegen is morgen bij Magnushof om 15.00 uur. Sportwethouder Joke Kruit doet een sportieve duit in het zakje en beweegt mee met de bewoners van het seniorencomplex Piet Mondriaan op aanstaande vrijdag. Nota bene onder de begeleidende muziek van een draaiorgel.

 

Nabetaling pensioen valt duur uit

Veel gepensioneerden hebben duizenden euro’s schade geleden door een nabetaling van hun pensioen. De gedupeerden ontvingen vorig jaar van ambtenarenfonds ABP extra pensioengeld, omdat ze jarenlang te weinig hadden gekregen. Maar hierdoor moesten ze extra veel belasting betalen en reeds ontvangen zorg- en huurtoeslagen terugbetalen. De gepensioneerden die de extra uitkering van ABP achteraf ontvingen, kregen een forse belastingaanslag en moesten daarnaast toeslagen terugbetalen, zoals zorg- en huurtoeslag en ze raakten voor dit jaar het recht op toeslagen kwijt. Het pensioenfonds meldt nu dat het werkt aan een compensatieregeling voor de gepensioneerden. MAX-ombudsman Rogier de Haan en tv-programma Meldpunt brachten de zaak aan het rollen. Zij ontvingen veel klachten over de schade en trokken daarom bij ABP aan de bel. (bron: Max)

 

Gevolgen partner naar verzorgingshuis voor de AOW

Gehuwde AOW’ers die alleenstaande AOW ontvangen omdat een van beide partners in het verzorgingshuis woont, kunnen vanaf 1 juni AOW voor gehuwden aanvragen. Weliswaar ontvangt een echtpaar minder AOW dan twee alleenstaanden, maar een echtpaar betaalt ook minder eigen bijdrage voor het verzorgingshuis. Het lijkt financieel aantrekkelijk om te kiezen voor een hogere AOW, maar er zitten adders onder het gras. Alleenstaanden betalen een hogere eigen bijdrage voor het verzorgingshuis en ook voor zorg- en huurtoeslag kunnen er gevolgen zijn. De SVB waarschuwt in de brief voor deze gevolgen. Maar deze materie is zo ingewikkeld dat sommige AOW’ers een verkeerde beslissing hebben genomen. Zij houden onder aan de streep minder geld over. De SVB heeft de procedure nu aangepast. Als een echtpaar de AOW wil aanpassen, kan de SVB zien of zij al contact heeft opgenomen met het CAK over de eigen bijdrage. Zo ontstaat er meer zekerheid dat de AOW’ers goed geïnformeerd zijn. (Bron: Plusonline).

 

DigiHulplijn

Heeft u problemen, online of digitaal, en komt u er niet uit met de computer, laptop, mobiel of tablet? Dan kunt u gratis op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen met deze lijn. U krijgt dan een getrainde vrijwilliger aan de lijn die u helpt met uw probleem. De DigiHulplijn is een initiatief van maatschappelijke organisaties (het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek) en bedrijven als Vodafone Ziggo en de Alliantie Digitaal Samenleven (Bron: omroep Max).

 

Mist u ook het onderling contact?

Het even bijpraten met de buurvrouw of buurman van verderop? De spelletjesmiddag of andere activiteit in het buurthuis?

Sluit dan aan bij “Een kopje thee met WPW!” Deze digitale ontmoeting staat in het teken van contact, activiteiten en leuke & interessante gesprekken. En .. ontspanning en gezelligheid! Kopje Thee met WPW is voor iedereen die graag anderen ontmoet. Het maakt niet uit waar u woont. Elke vrijdag zien we elkaar ’online’ via ’Skype’, van 14:30 tot 16:00 uur.  Wat heeft u nodig? Een laptop of tablet en het programma Skype. Wilt u zich aanmelden? Leuk! Dit kan via Wonen Plus Welzijn. Telefonisch via 0224-273140 of per mail via onlinebijeenkomsten@wonenpluswelzijn.nl  Niet in het bezit van een tablet?  Dan is het mogelijk om deze kosteloos in bruikleen te krijgen. Wilt u alleen oefenen met een tablet? Wonen Plus Welzijn kan hier ook ondersteuning bij bieden.

 

Besmettingen

Het aantal besmettingen in de gemeente Schagen stijgt minder snel. Op 22 mei stond de teller op 4.448 en op 29 mei 4.481. Een toename van 33 geïnfecteerden. 26 minder dan een week eerder. Sinds 29 mei is het aantal ziekenhuisopnamen niet gestegen en blijft staan op 55. Het aantal overlijdens is ook niet gestegen en blijft staan op 57. (Bron: gemeente Schagen.)

 

Wordt automatisch verwijderd op Tuesday August 31st, 2021

Geef een reactie