Koepel Gepensioneerden: pensioenloket geen echte oplossing.

 

10 juni 2021/in ActueelAlgemeen /door Koepel Gepensioneerden

Vandaag lanceerde de Consumentenbond in De Volkskrant het plan om een onafhankelijk pensioenloket in het leven te roepen. Daar zouden burgers met al hun pensioenvragen terecht moeten kunnen.

De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties vervullen al jaren een vraagbaakrol voor gepensioneerden, waarbij aan die laatsten informatie wordt verstrekt En dat voorziet duidelijk in een behoefte. De overheid overschat stelselmatig het zogenaamde ‘doenvermogen’ van mensen. Onlangs wees de nota bene door de Tweede Kamer zelf ingestelde commissie Bosman (die de uitvoering van wetten onder de loep nam en waarvan ik in mijn tijd als Kamerlid deel uitmaakte) daar nog eens op.

Met dat doenvermogen wordt bedoeld dat mensen niet alleen geacht worden de wet te kennen, maar ‘m ook moeten ‘kunnen’: moeten kunnen begrijpen en van hen gevraagde keuzes weloverwogen moeten kunnen maken. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Wetten zijn vaak zo ingewikkeld dat zelfs professionals er moeite mee hebben, laat staan ‘gewone mensen’. Te vaak worden mensen daar ook echt slachtoffer van: een vinkje verkeerd gezet, iets vergeten aan te leveren, de implicaties van voorgelegde keuzes niet doorgronden. De voorbeelden zijn legio. En de gevolgen vérstrekkend. Verkeerde keuzes kunnen grote financiële consequenties hebben. Pensioenregels zijn wat dat betreft een mijnenveld, zeker met het nieuwe pensioenstelsel in zicht.

Een nieuwe instantie klinkt dus op zich logisch. Maar pakt het echte probleem niet aan. Is dus ook geen echte oplossing. En dat is toch echt dat (ook) pensioenregels eenvoudig, uitvoerbaar, uitlegbaar en aantoonbaar begrijpelijk moeten zijn, zodat iedere burger ermee uit de voeten kan.

Dat is dan ook de oproep die de Koepel Gepensioneerden (die overigens ook nog wel een aantal inhoudelijke wensen heeft bij het nieuwe pensioenstelsel, zoals bijvoorbeeld het nu ook eindelijk echt perspectief bieden op indexatie van pensioenen) opnieuw aan de politiek doet: breng de aanbevelingen van de door u zelf ingestelde commissie Bosman in de praktijk, te beginnen als het over pensioenen gaat.

Wordt automatisch verwijderd op Tuesday September 14th, 2021

Geef een reactie