NIEUWS VAN ABOS 25 JULI 2021

Doe mee met de Telefooncirkel

Humanitas Kop van Noord-Holland is actief met de Telefooncirkel. Hoe? Iedere dag om half negen ‘s morgens belt de leider van de groep de eerste deelnemer in de telefooncirkel.
De eerste deelnemer belt de tweede en dit gaat zo door totdat de laatste op de lijst gebeld is. De laatste deelnemer belt vervolgens met de leider. Wanneer dit is gebeurd, is de cirkel rond. De gesprekken duren maximaal 3 minuten, wilt je toch even langer met elkaar in gesprek? Maak dan eerst de telefooncirkel rond, daarna heeft je tijd om elkaar te spreken.

Er zijn verschillende redenen waarom jij je kunt aanmelden, bijvoorbeeld:

  • Je hebt minder sociaal contact dan wenselijk
  • Je hebt een lichamelijke beperking waardoor je minder makkelijk buiten komt
  • Je hebt angst dat er iets met je kan gebeuren en dat dit niet opgemerkt wordt
  • Je bent verminderd zelfredzaam
  • Je hebt behoefte aan verbetering van het dagritme.

Elke ochtend iemand die vraagt hoe het met je gaat, dat is wat de bellers van de Telefooncirkel van Humanitas doen!  Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator van de Telefooncirkel: Humanitas kop van Noord-Holland 0223 617 422  telefooncirkel.kop@humanitas.nl

 

Erfenis

U heeft als gepensioneerde weduwe al acht jaar een relatie met een nieuwe man. Als u overlijdt, blijft hij berooid achter. De hele erfenis gaat dan namelijk naar uw kinderen. Wil u dit? Nee, ga dan ………… Lees de Geldvraag als bijlage bij deze mail.

 

Service banken lijkt nergens naar

Banken verwachten dat we steeds meer digitaal doen. Ook worden banken steeds moeilijker bereikbaar. Niet alleen omdat je steeds meer digitaal moet doen. Maar ook omdat steeds meer bankfilialen sluiten. De ANBO pleit ervoor dat banken eerst zorgen voor voldoende alternatieven en dan pas eventueel bankfilialen sluiten, in plaats van andersom. Denk aan voldoende servicepunten. Ook vindt de ANBO dat het altijd mogelijk moet blijven om ook met contant geld te betalen. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft een actieplan opgesteld om de negatieve trend te keren. Zo moeten er lokale servicepunten komen op plekken waar bankkantoren zijn verdwenen en moeten de behoeften van kwetsbare groepen in kaart worden gebracht en daar concrete oplossingen voor worden bedacht. De Tweede Kamer heeft kamerbreed een motie aangenomen om de banken te bewegen de service te verbeteren in plaats van af te breken. Minister Wobke Hoekstra is in gesprek met de banken. Wordt vervolgd.

 

Diefstal

Met de Pensioenfondsen gaat het een stuk beter. De dekkingsgraad is boven de 100 procent gestegen. Toch denken de meeste pensioenfondsen er niet over om de pensioenuitkering te verhogen. Boosdoener: de lage rente. Daardoor is feitelijk heel wat geld ‘van oud naar jong’ gegaan. Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel móet daar een oplossing voor komen. Anders dreigt ‘een verloren generatie gepensioneerden’ te ontstaan. En dat is onaanvaardbaar. Gepensioneerden hebben niet gevraagd om een lage rente. Ze beschouwen het als diefstal dat pensioen (lees: uitgesteld loon, uw eigendom in vertrouwen afgestaan) niet wordt geïndexeerd en uitgekeerd. Lees de Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden.

 

Activiteiten juli / augustus “Onder de Acacia’s”

VRIJDAG 6 augustus: Bingo. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

MAANDAG 16 augustus: Klassieke muziek voor de liefhebbers. Aanvang 13.45 uur.

VRIJDAG 20 augustus: Bingo (onder voorbehoud). Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

 

Uitstapje naar dierentuin Blankendael in Tuitjenhorn

Op 6 oktober gaan we naar dierentuin Blankendael. Er wordt u een uitgebreide koffietafel aangeboden en een uitgebreide lunch. Er hebben zich al zes mensen gemeld bij Leo Wilms. Doet u ook mee? Meld u zich aan bij onze Leo: telefoon 0224-751111 of 06-53413898 of per e-mail wilmskoops@quicknet.nl  U kunt dan ook zeggen of u vervoer nodig hebt en of u met rollator loopt en of u op dieet bent. Het duurt nog een poosje voordat het zover is, maar u bent nu alvast op de hoogte. De kosten zijn voor rekening van ABOS. Ook niet-leden en leden van KBO en PCOB zijn welkom. Zij betalen € 19,50 per persoon.

 

Meedoen-pakket ouderen

Meedoen Schagen biedt gepensioneerden met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten. Er is per kind en per gepensioneerde jaarlijks een tegoed van € 350,- beschikbaar, dat tussen 1 januari en 31 december besteed kan worden. Gepensioneerden kunnen dat tegoed besteden aan bovengenoemde activiteiten. Alle activiteiten en/of producten worden aangeboden in de webshop. De regeling is bedoeld voor gepensioneerden met een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm en weinig vermogen (spaargeld) hebben. Ga naar de website van de gemeente Schagen en klik op ‘wijkteam’. U ziet dan midden op deze pagina ‘Meedoen Schagen’ staan. Klik hierop, dan komt u er vanzelf. Komt u er niet uit? Bel 0224-210400 en vraag naar iemand van het wijkteam.

 

Digitale hulp

Heeft u problemen, online of digitaal, en komt u er niet uit met de computer, laptop, mobiel of tablet? Dan kunt u gratis op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen met deze lijn. U krijgt dan een getrainde vrijwilliger aan de lijn die u helpt met uw probleem. De DigiHulplijn is een initiatief van maatschappelijke organisaties (het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek) en bedrijven als Vodafone Ziggo en de Alliantie Digitaal Samenleven (Bron: omroep Max).

 

Besmettingen

Na weken van dalende besmettingscijfers lopen de (weer) cijfers op. Hoe is de situatie in de gemeente Schagen? Op 17 juli stond de teller op 4.746 en op 24 juli 4.912. Een toename van 166. De week ervoor was dit 130. Het aantal opnames in het ziekenhuis en het aantal overlijdens is sinds 1 juli niet gestegen.

Wordt automatisch verwijderd op Monday October 25th, 2021

Geef een reactie