NIEUWS VAN ABOS 21 SEPTEMBER 2021

Discriminatie

Worden ouderen weer gediscrimineerd? Het coronatoegangsbewijs, met bijbehorende QR-code, waarmee je moet bewijzen dat je toegang tot horeca en theater mag krijgen, zorgt voor de nodige onrust bij senioren. Zo weet niet iedereen hoe je de code op de telefoon kan krijgen, of heeft zelfs de mogelijkheid niet. Veel ouderen bezitten niet een (geschikte) smartphone of zijn niet digivaardig genoeg. Een papieren variant kan een oplossing zijn. Maar hoe krijg je deze in huis?  Het ministerie van VWS erkent dat er een probleem is met het informatienummer over corona (0800-1351) en noemt dit ‘heel vervelend’ en ‘pijnlijk’. De ANBO kreeg de afgelopen tijd veel klachten van ouderen die het niet lukte om, met hun BSN-nummer en postcode, een QR-code op papier thuisgestuurd te krijgen. De tijd begint te dringen, want vanaf 25 september wordt het op steeds meer plekken nodig om een QR-code te laten zien, zoals in restaurants (met uitzondering van de terrassen) en theaters. Het mag niet zo zijn dat een groep ouderen niet volwaardig mee kan doen aan de samenleving alleen omdat zij geen moderne telefoon hebben. Wie geen smartphone heeft, maar wel een pc of tablet kan aan het toegangsbewijs komen door te klikken op coronacheck.nl – U moet dan wel over een DigiD beschikken. Zo niet, dan moet u deze aanvragen.

 

Activiteiten september “Onder de Acacia’s”

Alle activiteiten zijn in “Onder de Acacia’s”.

MAANDAG 20 september: Klassieke muziek voor de liefhebbers. Aanvang 13.45 uur.

VRIJDAG 24 september: Klaverjassen.  Aanvang 13.30 uur.

WOENSDAG 29 september: Jaarvergadering ABOS. Aanvang: 14.00 uur.

 

Extra filmmiddag

Aanstaande woensdag 22 september wordt het tweede deel van ‘Gejaagd door de wind’ vertoond in ons gebouw “‘Onder de Acacia’s”. Aanvang: 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Ook degenen die het eerste deel niet hebben gezien.

 

Digitale hulp

Heeft u problemen met uw computer, tablet of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje.

 

Algemene ledenvergadering

Op woensdagmiddag 29 september houdt ABOS zijn jaarvergadering. Aanvang: 14.00 uur. Vorig jaar moest de jaarvergadering worden geschrapt vanwege corona. Saai zal de komende vergadering niet worden omdat Sandra Mooy uit Slootdorp komt zingen. Onze ledenvergaderingen zijn eigenlijk nooit saai omdat het bestuur altijd probeert een gast uit te nodigen die de vrolijke noot weet te raken. De officiële uitnodiging voor de algemene ledenvergadering heeft u al ontvangen.

 

Nieuwe leden

De wervingsactie loopt als een trein. Er hebben zich al zeven nieuwe leden aangemeld. Voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. De ‘visvijver’ om daaruit leden te werven wordt alsmaar groter. Hieraan ligt het niet. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 0224-751111 en mobiel 06-53413898. Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer. 

    

Uitstapje naar dierentuin Blankendael in Tuitjenhorn

De aanmeldingen gaan maar door. Geweldig. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 23 september. Op dit moment hebben 55 mensen zich aangemeld. Bel onze Leo Wilms op: telefoon 0224-751111 en mobiel 06-53413898. U kunt dan ook zeggen of u vervoer nodig hebt en of u met rollator loopt en of u op dieet bent. De kosten zijn voor rekening van ABOS. Ook niet-leden en leden van KBO en PCOB zijn welkom. Zij betalen € 19,50 per persoon. Let op ! De deelnemers van het uitstapje (het zijn er nu al 51) worden om half tien verwacht bij het gebouw “Onder de Acacia’s”. Meerijden kost € 3,00 per persoon te betalen aan de chauffeur. Hopende op een fijne dag met zon.

 

Alcohol goed voor de cholesterol

Sommige mensen stellen dat dagelijkse alcoholconsumptie goed is om het cholesterol in balans te houden. Maar klopt dat wel? Kunt u een hoog cholesterol ‘wegdrinken’? Een kleine hoeveelheid alcohol per dag kan de totale hoeveelheid cholesterol in het lichaam inderdaad licht verlagen, hierdoor wordt het dichtslibben van de bloedvaten door cholesterol (de zogenoemde plaquevorming) een beetje tegengegaan. Dat geldt echter alleen bij ongeveer één glas per dag én alleen voor gezonde mannen boven de 40 en gezonde vrouwen na de overgang. Dat er een verband is tussen alcohol en cholesterol klopt dus. Maar wees voorzichtig. Er zit een addertje onder het gras: te veel alcohol tast namelijk de werking van de lever aan, waardoor dat slechte cholesterol minder goed kan worden afgevoerd. Dus drink met mate (Bron: Plus Online).

 

Praat me niet van ouderen

Wellicht is het beter te spreken over verzilvering van onze samenleving dan over vergrijzing. Lees de column van mijn hand over de positie van ouderen in onze samenleving. Wat blijkt? Senioren vormen een belangrijke groep in de samenleving. Zouden ze gaan staken, dan is leiden in last. Lees de bijlage.

Wordt automatisch verwijderd op Tuesday December 21st, 2021

Geef een reactie