VOORLICHTING BELASTINGAANGIFTE EN TOESLAGEN

Wonen plus Welzijn organiseert in samenwerking met de Ouderenbonden Schagen een informatiemiddag met betrekking tot de nieuwe regelgeving voor uw belastingopgave en de toeslagen. Deze voorlichting vindt plaats op maandag 28 januari 2019 in het gebouw “Onder de Acacia’s” in Schagen. Aanvang 14.00 uur en aanmelden is niet noodzakelijk. Er wordt een bijdrage gevraagd van drie euro voor bestrijding van de kosten. U krijgt een lekkere kop koffie of thee gratis. Wordt automatisch verwijderd op Monday March 11th, 2019

Lees meer

Nieuwsjaarbijeenkomst

Het bestuur van de SBOS nodigt alle leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari 2019 in “Onder de Acacia’s”. Aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur. Onder het genot van koffie, thee of een ander drankje kunnen wij elkaar ontmoeten en elkaar iets goeds toewensen voor 2019. De voorzitter van de SBOS Arthur Brand houdt de nieuwjaarstoespraak. Komt allen!! Wordt automatisch verwijderd op Friday January 11th, 2019

Lees meer

Schaf mantelzorgboete af voor álle AOW’érs

Ook mensen met een onvolledige AOW moeten bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. In een gezamenlijke oproep pleiten Mezzo, KBO-PCOB, NOOM, LCR, SMN en IOT hiervoor. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid. Wordt automatisch verwijderd op Saturday March 2nd, 2019

Lees meer

Komt u in aanmerking voor huur- en zorgtoeslag?

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. Ze willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel. Wordt automatisch verwijderd op Tuesday February 26th, 2019

Lees meer

Doet en Ontmoet op zondag

Voor veel ouderen is de zondag een saaie dag. Vooral is er niemand komt. In de winter gebeurt er niet veel in de stad op zulke dagen. Het stichtingsbestuur heeft besloten ons gebouw ‘Onder de Acacia’s’  op elke tweede zondag van de maand open te stellen voor een gezellige middag onder elkaar als ouderen. Er kan ook meegedaan worden aan spelletjes of kunnen we kijken naar een mooi reisverslag op het witte doek. Niets is verplicht. De entree kost twee euro. Hiervoor krijgt u koffie en thee gratis. De middag begint om 14.00 uur en eindigt 16.00 uur. Noteer alvast:…

Lees meer

Nieuwe penningmeester

In verband met het vertrek van onze huidige penningmeester Ruud Bakker zoekt de SBOS een nieuwe penningmeester. De penningmeester wordt lid van het stichtingsbestuur van de SBOS. De penningmeester voert niet zelf de boekhouding; dit doet een andere persoon. De jaarlijkse controle gebeurt door een extern bureau. De penningmeester is eindverantwoordelijk voor jaarrekening en begroting. De penningmeester adviseert het stichtingsbestuur over financiële zaken waaronder assuranties, huurcontracten, huurtarieven, consumptieprijzen en subsidieaanvragen. Kandidaten beschikken over een financieel-economische kennis. Voor inlichtingen en reacties naar: ruudbakker@planet.nl of telefonisch 0224-213198. Wordt automatisch verwijderd op Monday February 18th, 2019

Lees meer