Over SBO Schagen

Goed idee

25 jaar geleden was het een goed idee dat die ouderen bonden in Schagen besloten de handen ineen te slaan. De doelstellingen bleken op vele trein hetzelfde.

De verschillende overtuigingen vormden geen enkel beletsel om voor het belangrijkste doel samen te werken, namelijk belangenbehartiging van en voor onze leden en overige senioren.

Blik op de toekomst

Wij hopen allemaal oud te mogen worden. Wij weten echter ook allemaal dat er bij het ouder worden zich problemen kunnen aanbieden op sociaal, financieel en medisch gebied. Door samenwerking van drie in de stad Schagen gevestigde bonden willen wij hieraan werken.

Educatieve en ontspanningsactiviteiten worden het hele jaar door georganiseerd in ons activiteitencentrum.

Nog geen lid?

In onze stad hebben wij 1000 leden. Maar dat kunnen er altijd meer worden. Daarom wijzen wij door middel van deze folder op de mogelijkheid u bij een van deze bonden aan te sluiten.

Email

Stuur ons een Email

De stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen (SBOS) in de gemeente Schagen wordt gevormd door de afdelingen van de ouderenbonden: ABOS, PCOB en KBO. Daarmee vertegenwoordigen zij een groot aantal leden binnen deze gemeente.

  • SBOS staat voor Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen. Eind 2014 is de SBOS een stichting geworden.
  • Via het “Maandbericht” wordt ieder lid thuis op de hoogte gesteld van recente en toekomstige activiteiten. De SBOS heeft het activiteitencentrum “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400.
  • De SBOS organiseert thema- en cursusmiddagen. Ook ontspannings- en bewegingsactiviteiten.
  • In “Onder de Acacia’s” vinden veel bijeenkomsten van andere organisaties plaats en er is dagelijks een inloopochtend voor de buurt. De SBOS organiseert een vakantieweek en dagtrips.
  • SBOS werkt goed samen met Stichting Wonen Plus Welzijn bij voorlichtings- en zomeractiviteiten.
  • Als lid van een aangesloten bond kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte.
  • Als lid is de herkeuring voor uw rijbewijs goedkoper.
  • Wat plaatselijke belangenbehartiging betreft werken onze bonden samen met andere ouderenbonden in de gemeente Schagen (via de LSBO-S).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.