Wonen plus Welzijn

Contactgegevens
Wonen Plus Welzijn
Zijperweg 14,  1742 NE Schagen
Tel.0224-273140
info@wonenpluswelzijn.nl

Lokaal, laagdrempelig en samen sterk voor ieders welzijn!

Wonen Plus Welzijn biedt ondersteuning om mensen mee te laten doen in de eigen omgeving. Met vele vrijwilligers organiseren wij diverse diensten en activiteiten. Voorop staat dat onze activiteiten plaatsvinden in de dorpen, buurten en wijken, onder het motto: ‘We zijn en blijven in de buurt’.

Een greep uit wat mogelijk is:

  • Welzijn op maat, persoonlijke afgestemde inzet en ondersteuning in de eigen omgeving
  • Ontmoetingsbijeenkomsten in de buurt, om contacten te kunnen opbouwen
  • Praktische ondersteuning thuis
  • Maaltijdvoorzieningen
  • Mantelzorgondersteuning
  • Cursussen, activiteiten  en voorlichting
  • Ondersteuning bij CVA of dementie

Wonen plus Welzijn PW is een brede welzijnsinstelling die verschillende diensten verleent, zowel op het gebied van sociaal cultureel werk als op het gebied van welzijn voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. WPW heeft servicepunten in Schagen .
Voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden, klik op één van de menuknoppen bovenin. Ook kunt u bij onze plaatselijke servicepunteninformatie inwinnen over welzijn en zorg.

Wonen Plus Welzijn heeft een ANBI-status. U kunt onze gegevens inzien op www.anbiplein.nl

Wonen Plus Welzijn is HKZ gecertificeerd en heeft een cliëntenraad, een klachtenreglement en een privacyreglement. Exemplaar van een reglement opvragen? Klik op contact en vul het reactieformulier in. Lees meer over het HKZ keurmerk van Wonen Plus Welzijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.